รมว.ดีอี สั่งมอบหมาย ทีโอที สนับสนุนระบบสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

 รมว.ดีอี สั่งมอบหมาย ทีโอที สนับสนุนระบบสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (ดีอี) สั่งการมอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ได้ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างยิ่ง โดย ทีโอที   ได้ส่งทีมจากหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน นำรถสื่อสัญญาณดาวเทียมลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนระบบสื่อสาร พร้อมวิทยุสั่งการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ประสบเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ในการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย    

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line