ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent Mapping

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent Mapping

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจ อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent Mapping”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบออนไลน์ และการพัฒนาฐานข้อมูลโดยเฉพาะด้านหุ่นยนต์ด้วยแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาระบบออนไลน์ฐานข้อมูลหุ่นยนต์และการพัฒนาวิชาชีพทางด้านหุ่นยนต์บริการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบออนไลน์ การทำ Data Mining และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วยแผนที่สิทธิบัตร ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจในภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาประเทศไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป


ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสิทธิบัตร สิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยวิทยากรจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร รวมถึงการใช้เครื่องมือสืบค้นความรู้ และการออกแบบพัฒนาระบบออนไลน์ด้านฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วยแผนที่สิทธิบัตร จากวิทยากรบริษัท 2fellows Network & Design  โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มรภ.สวนดุสิต

ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://diri.rmutp.ac.th สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ โทรศัพท์ 08 6772 5262  หรือ Line ID : @diri.rmutp  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_p2v8qshorrmgrfq4nl7rc42ts0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0