ผู้ประกอบการรับมืออย่างไรในยุคสังคมไร้เงินสด!!” ฟัง SME Clinic

ผู้ประกอบการรับมืออย่างไรในยุคสังคมไร้เงินสด!!” ฟัง SME Clinic

ธนาคารกรุงเทพแนะผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไรในยุคสังคมไร้เงินสด?!!  ฟังกลยุทธ์ตั้งรับปรับเปลี่ยนโดย คุณปานระพี  รพิพันธุ์  กูรูและผู้ประกอบการตัวจริง  พลาดไม่ได้รายการ SME Clinic  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562   เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Fanpage bangkokbanksme  

Comments

Share Tweet Line