ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดีเดย์ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดีเดย์ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ 7 หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมจัดประชุมถกแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผลักดันทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนการสร้างโอกาส สร้างรายได้แก่นักเรียนที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อหลังจบ ม.3 หวังเพิ่มแรงงานฝีมือในตลาดแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า การจับมือลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความต้องการขยายผลหลังที่ประสบผลสำเร็จจาก“แม่ฮ่องสอนโมเดล” ซึ่งตั้งเป้าว่าหลังจากลงนามเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอธิบดีกรมการจัดหางาน จะสามารถยกระดับคุณภาพและสร้างแรงงาน สร้างเศรษฐกิจและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เยาวชนที่จำเป็นต้องเข้าตลาดแรงงานเนื่องจากไม่ได้เรียนต่อ จากที่เป็นอยู่คือได้ค่าแรง 350-450 บาทต่อวัน มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และด้วยเหตุที่โครงการนี้เป็นโครงการใหม่

ดังนั้น ในวันที่ 13 กันยายนนี้ จะมีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินโครงการฯ แก่หัวหน้าหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กว่า 600 คน เพื่อนำไปบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ให้เป็นแรงงานฝีมือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในแต่ละภูมิภาคต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าว  

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_3tvfv848t205md4ujvdh2jjqm4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0