ซีพีเอ็น คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ซีพีเอ็น คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เป็นตัวแทนรับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019” ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานผู้มอบรางวัล


ซีพีเอ็น เป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019” ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของงานที่มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี จำนวน 5 องค์กร โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation คำนวณหามูลค่าแบรนด์ และในปีนี้ยังยกระดับรางวัลจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า ซีพีเอ็น คือผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่งพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือจากทั้งลูกค้าและนักลงทุน ส่งผลให้แบรนด์องค์กรมีความแข็งแกร่งและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_77depv6h3mtluiikcbds1a75n5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0