ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือจีน ฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ

ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือจีน ฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้เข้าร่วมและเป็นพันธมิตรในการประชุมร่วมสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เรื่องการฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ จัดโดย บริษัท Shenzhen Daystar Flight Technology Service Co., Ltd. การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจาก Shenzhen University สื่อมวลชนของจีน ตัวแทนของรัฐบาลแห่งเซินเจิ้น และผู้ประกอบการธุรกิจการบินของจีน เข้าร่วมในการประชุมด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้


ทั้งนี้ บริษัท Shenzhen Daystar Flight Technology Service Co., Ltd. ได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ในการพัฒนาหลักสูตรด้านการบินภายใต้บริบท การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการบินมุ่งสู่การสร้างกำลังคนที่เป็นพลเมืองของโลก (world’s citizen) อาทิ นักบินพาณิชย์ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและธุรกิจการบินภาคพื้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และ/หรือองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) มาตรฐานระดับนานาชาติ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_59r7qn28inumq5jvtnqkb0o3a2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0