มทร.พระนคร มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท

มทร.พระนคร มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีและประธานกองทุนฯ มอบทุนให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า จำนวน 276 ทุน รวม 2,540,000 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_4302f435augmq76ibu87ofi5s0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0