สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายโอกาสทางการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายโอกาสทางการศึกษา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยกรอบ
ความร่วมมือมุ่งเน้นการสร้างโอกาส พัฒนาความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_qoekcbtpbotg108opejonr1pa0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0