สมาคมโฆษณาเปิดตัว หลักสูตรออนไลน์ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” เรียนฟรี

สมาคมโฆษณาเปิดตัว หลักสูตรออนไลน์ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” เรียนฟรี

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ระดมนักวิชาชีพโฆษณาจาก Advertising Agency ชั้นนำ และคณาจารย์สายนิเทศศาสตร์ ทั่วประเทศ พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” (AAT-MOOC) เปิดตัวให้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรได้แล้ว ผ่านระบบ ThaiMooc ถึง 4 รายวิชา ได้แก่ การสื่อสารโฆษณา โฆษณาสร้างสรรค์ โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaimooc.org


คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และหัวหน้าโครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า โครงการ หลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” เป็นหลักสูตรนำร่อง ที่สมาคมโฆษณา ฯ ร่วมกับภาคีคณะนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนักวิชาชีพทางด้านการโฆษณา จาก Advertising Agency ชั้นนำ มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิเช่น Ogilvy & Mather(Thailand), Creative Juice Bangkok, TBWAThailand, Backyard, CJ WORX, FarEast FameLine DDB, และ Tellscore Bangkok  พร้อมทั้งหน่วยงานทางภาครัฐได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวิทยากรนักวิชาการที่สะท้อนมิติของสังคม เป็นต้น

โดยแนวคิดของหลักสูตรนี้ คือ ในทุกกระบวนการของการคิดงานโฆษณา จะอยู่ภายใต้การคำนึงถึงความสมดุลระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ทางการตลาดของเจ้าของสินค้า และผลกระทบของโฆษณาต่อมิติต่าง ๆ ของสังคม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจในการเข้าสู่วิชาชีพโฆษณา ไปจนถึงผู้ที่ต้องการจะต่อยอดการทำงานในวิชาชีพโฆษณาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
•  การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat001+2019_…/info

•  การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat003+2019_…/info

•  การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat002+2019_…/info

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_5skkgto68uv490285plqn5tsg4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0