สธ. ดีเดย์กระจายยาสารสกัดกัญชาที่ผลิตโดย อภัยภูเบศร ให้ 11 โรงพยาบาล

สธ. ดีเดย์กระจายยาสารสกัดกัญชาที่ผลิตโดย อภัยภูเบศร ให้ 11 โรงพยาบาล

จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติให้ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนอีก 30 แห่งเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยเป็นยาที่ผลิตโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมกระจาย ให้แก่โรงพยาบาล โดยเริ่มที่   11 โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด และสมุทรปราการ  ในวันที่ 8 ตุลาคม  2562 และจะกระจายให้ครบ 30 แห่งภายใน 18 ตุลาคมนี้


เมื่อเร็วๆนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 พร้อมด้วย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและคณะ ได้ทำพิธีส่งมอบ ยาสารสกัดกัญชา ให้แก่ ผู้แทนโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งละ 300 ขวด และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กจำนวน 200 ขวดต่อแห่ง  รวมทั้งสิ้น 3,000 ขวด โดยโรงพยาบาลที่จะได้รับยาสารสกัดกัญชา ประกอบด้วย  รพ.ชลบุรี, รพ.บางละมุง, รพ.ระยอง, รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง, รพ.แกลง, รพ.ตราด, รพ.พระปกเกล้า, รพ.สมุทรปราการ, รพ.บางพลี, รพ.พุทธโสธร, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยภายหลังจากพิธีรับมอบฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 นพ.สุเทพ กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้เข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพ ทางกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการให้โรงพยาบาลต่างๆ จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยมี 13 โรงพยาบาลนำร่องเพื่อจ่ายยาสารสกัดกัญชาให้กับผู้ป่วย  และ 25 โรงพยาบาลจ่ายยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น พบว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงการบริการ เนื่องจากต้องเดินทางไกล ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาสารสกัดกัญชาได้มากขึ้น จึงมีมติให้เพิ่มสถานบริการอีก 30 แห่ง

“ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับยาไปวันนี้เปิดดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้นับแต่บัดนี้และหากเป็นไปได้ขอให้ดำเนินการเดือนละ 2 ครั้งคือทุกวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยขอให้เริ่มเปิดคลินิกพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ป่วยในการจดจำวันที่เปิดบริการคลินิกกัญชา โดยยาที่ท่านได้รับในวันนี้จะมีข้อมูลยา และแนวทางการใช้ การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยแนบไปให้ด้วยขอให้โรงพยาบาลทำการศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มดำเนินการ” นพ.สุเทพ กล่าว 

ด้าน นพ.นำพล กล่าวว่า หลังจากที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผลิตยาสารสกัดกัญชา และให้บริการคลินิกกัญชาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน จนถึงเดือน กันยายน มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการมากขึ้นตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะสามารถลดแออัดคนไข้ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_3ko87fjfkv9kaerj01f0060en6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0