ราชมงคลพระนคร จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การมัดย้อมลวดลายรูปสัตว์บนผืนผ้า”

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การมัดย้อมลวดลายรูปสัตว์บนผืนผ้า”

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการมัดย้อมลวดลายรูปสัตว์บนผืนผ้า” ซึ่งจะจัดในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562  ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่าน


สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยอาจารย์และผลงานของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หรือสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : handmadebyitfd.2019@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกรกนก ใหม่วิจิตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทรศัพท์ 08 6388 3536  

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line