แซนดี้พลอย พลอยปภัส และปราปต์ปฎล สุวรรณบาง ร่วมพิธีบวงสรวงรำถวายพญานาคราช

แซนดี้พลอย พลอยปภัส และปราปต์ปฎล สุวรรณบาง ร่วมพิธีบวงสรวงรำถวายพญานาคราช

๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ในวันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคายได้จัดงาน “เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๖๒" ครั้งที่ ๓ ปีนี้จังหวัดหนองคายกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ ต.ค.๒๕๖๒ โดยจัดขึ้น ๕ พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, บริเวณพื้นที่อำเภอรัตนวาปี, บริเวณพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และบริเวณพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่

โดยในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีการจัดการแสดง แสง สี เสียง ชุด"เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค" และการลอยเรือไฟบูชาพญานาค การลอยกระทงยักษ์ การรำบวงสวงพญานาค ยังมีการจัดกรรมถนนอาหาร การแสดงสินค้า OTOP มามาย

ในวันที่๑๐ตุลาคม๒๕๖๒ ณ บริเวณเทศบาลเมืองหนองคายได้มีการจัดพิธีบวงสรวงและรำถวายพญานาค  โดยมีนักแสดงชื่อดัง "ปราปต์  ปราปต์ปฎล  สุวรรณบาง" และ "แซนดี้พลอย  พลอยปภัส   วรพิสิษฐ์กุล" พร้อมทั้งนางรำกว่าหกร้อยคนมาร่วมรำถวายในพิธีบวงสรวงด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและงดงามตระการตาอย่างยิ่ง

Comments

Share Tweet Line