งานวิศวกรรมแห่งชาติ62 เชิญร่วมเสวนา “NATIONAL AI AGENDA & Circular Economy”

งานวิศวกรรมแห่งชาติ62 เชิญร่วมเสวนา “NATIONAL AI AGENDA  & Circular Economy”

ฝ่าคลื่นดิจิทัลที่ถาโถม...พลิกโฉมแพลตฟอร์มธุรกิจอุตสาหกรรมสู่เป้าหมาย งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญชวนคนไทยและผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิสรัพชั่น ร่วมฟังเสวนาประเด็นร้อน เรื่อง “NATIONAL AI AGENDA  & Circular Economy” เปิดแผน เอ.ไอ.แห่งชาติ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะเปลี่ยนกรอบกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิถีธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง SAPPHIRE 205 ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย  

· รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

· ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ผู้สนใจร่วมงาน สำรองที่นั่งล่วงหน้า...ฟรี ได้ที่ https://bit.ly/2koFf5k

Comments

Share Tweet Line