ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อ นศ.การบินและคมนาคม

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อ นศ.การบินและคมนาคม

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม เพื่อเกียรติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน


วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบการบินและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดพิธีอันทรงเกียรติ "พิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อนักศึกษา" ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาลูกSPUทุกคน และจะได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสืบต่อไป

โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม รวมถึง น.อ.ดร.วุฒิภัทร จันทร์สาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติขึ้นประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนอีกด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_vor71g9t4ob3nvo381kdfd3s17, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0