วิศวะมหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

วิศวะมหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบรางและสมาร์ทซิตี้ของไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และ สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 หรือ Thailand Rail Academic Symposium 2019 (TRAS) ในวันที่ 21 - 22 พ.ย. 62 ณ หอประชุม C-Asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยได้รับความร่วมมือจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, กรมการขนส่งทางราง และกรุงเทพธนาคม


ภายในงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจยิ่ง อาทิ ความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อมของเมือง, การเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางในเมืองมหานคร (Mega Cities), นโยบายการคมนาคมขนส่งทางรางในประเทศไทย , กลยุทธ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง , อนาคตระบบขนส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ระบบขนส่งทางรางในเมืองสำหรับต่างจังหวัดภูมิภาค, งานนวัตกรรมขนส่งระบบรางในภาคการศึกษา รวมทั้งการลงพื้นที่เยี่ยมชมรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย เป็นต้น พร้อมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ระบบรางและงานวิจัย เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เครือข่ายในประเทศและการเชื่อมต่อภูมิภาคโลก

ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://1th.me/njx1X สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-256-6548 or E-Mail: trasymposium.event@gmail.com

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_gbgam6vsnd97du2jfq3qbvu691, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0