นิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ ดูงานจิมโบรี สาขาชิดลม

นิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ ดูงานจิมโบรี สาขาชิดลม

นนทกานต์ ทัพพะรังสี ผู้บริหารจิมโบรี สาขาชิดลม ต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและชมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก พร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมสำหรับเด็กและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและเด็กของจิมโบรี” จากทีมคุณครูผู้มีประสบการณ์ของสาขาชิดลม ณ จิมโบรี สาขาชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line