นศ.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!! คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์ ปี 2562

 นศ.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง!! คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์ ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม RES KILL THIS LOVE นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 “นิวเคลียร์ฟิวชั่นนวัตกรรมจักรกลโรงไฟฟ้าเพื่อมนุษยชาติ” ประจำปี 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line