TRC เดินหน้าโครงการสู่บ้านเกิดพัฒนาสังคม และชุมชนบ้านเกิดของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

TRC เดินหน้าโครงการสู่บ้านเกิดพัฒนาสังคม และชุมชนบ้านเกิดของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางสาวภาวิตา ลี้สกุล (กลางขวา) ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร พร้อมทีมงาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ทำการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างแท็งก์เก็บน้ำให้กับ วัดศรีโสภณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื่องในงานโครงการสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็น 1 ในโครงการการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยโครงการสู่บ้านเกิดนี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานครอบครัว สังคม และชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน จึงได้จัดทำโครงการสู่บ้านเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาสังคม และชุมชนบ้านเกิดของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line