เรื่องย่อตะกรุดโทนตอน12.2 ยิงให้กระสุนหมดก็ทำอะไรสยุมภูไม่ได้ บอกเลยคนมีของฟันแทงไม่เข้า

เรื่องย่อตะกรุดโทนตอน12.2 ยิงให้กระสุนหมดก็ทำอะไรสยุมภูไม่ได้ บอกเลยคนมีของฟันแทงไม่เข้า

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line