3เอ็ม จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 5”

 3เอ็ม จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 5”

ผู้บริหารและพนักงานโรงงาน 3เอ็ม ลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 5” เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองลาดช้าง (จันทร์เศรษฐอุปถัมภ์) อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน สำหรับกิจกรรมจิตอาสานับเป็นหนึ่งในพันธกิจของ 3เอ็ม ที่มุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์ เพื่อตอบแทนและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน 3เอ็ม กว่า 50 คน เข้าร่วม ณ โรงเรียนคลองลาดช้าง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line