ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักจริยธรรมสำหรับนักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักจริยธรรมสำหรับนักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย”ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)


โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/38gTFZo  จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2563  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6097

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_bm5rue33hur2kfq7m15rtenqa4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0