ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าวแรกสู่ YouTuber

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เรื่อง ก้าวแรกสู่ YouTuber

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าวแรกสู่ YouTuber ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 น.. ณ ห้องเรียน 1505


คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ YouTuber คุณเอกลักษณ์ ทองกาล จากช่อง iNewch ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และช่างภาพอิสระ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้และประสบการณ์ในการเป็น YouTuber รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อประกอบด้วย ก้าวแรกสู่ YouTuber การบริหารจัดการช่อง (Chanel) การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตเพื่อเผยแพร่ เป็นต้น

ผู้สนใจสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ Facebook : ก้าวแรกสู่ YouTuber หรือสอบถามข้อมูลที่ โทรศัพท์ 080 060 8939

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_th7gvs055uum5rcu0cksa9fgi1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0