บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร MOU 2 สถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร MOU 2 สถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และนางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ณ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อเร็ว ๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_1mp82lih3crheg35v5u6niv7r0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0