ราชมงคลพระนคร ชวนช้อปหนังสือ ส่งต่อให้น้องอ่าน

ราชมงคลพระนคร ชวนช้อปหนังสือ ส่งต่อให้น้องอ่าน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากผลสำรวจการอ่านของคนไทยในปี 2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป อ่านร้อยละ 78.8 หรือคิดเป็นจำนวนประชากร 49.7 ล้านคน โดยในกรุงเทพมหานคร มีคนอ่านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.9 ภาคกลางร้อยละ 80.4 ภาคเหนือและภาคอีสานร้อยละ 75 และภาคใต้ 74.30 จะเห็นได้ว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใส่ใจรักการอ่าน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับภาคเอกชน จัด “โครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน
และมอบโอกาสให้กับนักเรียนในชนบท ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าที่ควร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รู้จักการให้และการแบ่งปัน
และยังถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการให้บริการสังคม โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งต่อความสุขง่ายๆ ผ่านการบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด นิทานอุปกรณ์การศึกษา กีฬา หรือของเล่น ซึ่งสามรถบริจาคได้ทั้งหนังสือใหม่หรือหนังสือมือสองที่ยังอยู่ในสภาพดีก็ได้ ให้กับโรงเรียนคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมทาง


นายณฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสว่างอารมณ์ กล่าวว่า โรงเรียนคลองสว่างอารมณ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเพียง 120 คน ในแต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ่านหนังสือคลายเครียดจำนวนมาก จึงทำในขาดแคลนหนังสือประเภทบทสรุปทฤษฎีต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิทานด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก สำหรับโครงการนี้เป็นการสนับสนุนเด็กๆ ให้ได้เข้าถึงแห่งความรู้ใหม่ๆได้ 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับบริจาคมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – เดือนเมษายน 2563 ที่กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) หรือซื้อหนังสือราคาพิเศษ จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งบูธจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันที่ 23 มกราคม 2563 หรือถ้าท่านไม่สะดวกในการนำมาบริจาคด้วยตนเองทางมหาวิทยาลัยจะจัดรถไปรับ อย่างไรก็ตามสอบถามเพิ่มเติมที่กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0 2665 3777 ต่อ 6022

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_8dhsfuqa9mbkirmdmacena9md6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0