อภัยภูเบศร จับมือ สภาเภสัชฯและวิทยาลัยเภสัชสมุนไพร ติวเข้ม กัญชาทางการแพทย์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง 

อภัยภูเบศร จับมือ สภาเภสัชฯและวิทยาลัยเภสัชสมุนไพร ติวเข้ม กัญชาทางการแพทย์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง 

รศ. ดร. ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากที่ได้มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ นับเป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังพบว่ายังมีการใช้ในผู้ป่วยค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ สภาเภสัชกรรม และวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยจึง ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันให้มีการจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำเป็นต้องสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยการเรียนรู้จากสถานที่จริงที่มีการปลูกและผลิตยากัญชา รวมถึงมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ จะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดการความมั่นใจกับบุคลากรทางการแพทย์ในการนำไปใช้จริงกับผู้ป่วย เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างระบบฐานข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน” 


รศ. ดร. ภญ. นพมาศ กล่าวต่อว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม นี้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  โดยภายใน กิจกรรมที่ผู้ลงทะเบียนจะได้เรียนรู้ได้แก่  แนวทางการจัดตั้ง และดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลของยากัญชา การใช้ประโยชน์และสาระสำคัญยากัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการเพาะปลูก เทคนิคการปลูกกัญชาแต่ละรูปแบบ รวมถึงการผลิตและสกัดยากัญชา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้รับคู่มือแนวทางประกอบการดำเนินกิจกรรม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การปลูกและการใช้ประโยชน์จากยากัญชาทางการแพทย์ รวมถึงบันทึกของแผ่นดิน 12 กัญชาและผองเพื่อน เพื่อระบบประสาทและหัวใจ ที่เขียนโดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร อีกด้วย “

ท่านที่สนใจ บุคลากรด้าสาธารณสุข หรือภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1576&catid=1  ค่าสมัครท่านละ 3,500 บาท  รับจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_jdict5eb2tt09j5elibdpo5kp2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0