มทร.พระนคร ลงนาม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

มทร.พระนคร ลงนาม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจาก 3 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) การจัดการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ที่ทำมาจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่สบาย" เพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยสามารถนำมาออกแบบให้ร่วมสมัย ที่วัยรุ่น และบุคคลทั่วไปสามารถสวมใส่ได้อย่างสบาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_3qf3392uvfom4cs1m22l3embt1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0