มทร.พระนคร ประกาศปิด พบ นศ.ติดเชื้อโควิด-19 สั่งฆ่าเชื้อทั้งมหา’ลัย

มทร.พระนคร ประกาศปิด พบ นศ.ติดเชื้อโควิด-19 สั่งฆ่าเชื้อทั้งมหา’ลัย

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1 โดยระบุว่า เนื่องด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน 2563 รวมถึงให้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย


รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ กล่าวว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 100 เปอร์เซ็นต์ทุกศูนย์ ขณะเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์และทำงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับดูแล และติดตาม แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อให้บุคลากรทุกคนด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_jsjc8j0qhdqhgkl4fkkqltaqm5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0