#ก็อตโดนซะแล้ว #ก็อตริชชี่โดนแกล้ง #ริชชี่โกรธแล้วนะ ก็อตระวัง!!!อย่าทำให้ริชโกรธ!!!! ริชชี่ทำอะไรก็อตเมื่อริชชี่โดนแกล้ง

#ก็อตโดนซะแล้ว #ก็อตริชชี่โดนแกล้ง #ริชชี่โกรธแล้วนะ ก็อตระวัง!!!อย่าทำให้ริชโกรธ!!!! ริชชี่ทำอะไรก็อตเมื่อริชชี่โดนแกล้ง

 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line