“ศิริญา เทพเจริญ” นักธุรกิจสาวอสังหาฯ ก้าวสู่ผู้ผลิต Application หยุด COVID ไทยด้วยเทคโนโลยี AI

“ศิริญา เทพเจริญ” นักธุรกิจสาวอสังหาฯ ก้าวสู่ผู้ผลิต Application หยุด COVID ไทยด้วยเทคโนโลยี AI

ในช่วงที่ทุกคนต่างก็ตื่นตระหนกกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกหน่วยงานต่างก็หาข้อสรุปร่วมกันถึงการป้องกัน หรือ หยุดการแพร่เชื้อให้เร็วที่สุด  สถาบันปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ณุศา ศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปกติทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ,สวนสนุก 'เลเจนด์ สยาม' (Legend Siam) ได้ร่วมมือกับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย (สกสว.)  ได้จัดทำ Application Safe T Thailand เทคโนโลยี AI ที่มีฟังก์ชั่นสามารถติดตาม แยกแยะบุคคล เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่


คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เล่าว่า “ตอนนี้คนกลัว ไม่กล้าออกจากบ้าน ระแวงจิตตกกันไปหมดแล้ว ประกอบกับบริษัทมีโครงการทำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ดำเนินการร่วมกันมาสักพักอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทำแพลตฟอร์มรวบรวมเครือข่ายการแพทย์ทั่วโลก แล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาวิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วยพอเกิดเรื่องโควิด19 จึงได้สลับเอาคนที่ทำงานส่วนนั้นมาร่วมกันทำแอปพลิเคชัน safe T เพราะเห็นว่าที่ผ่านมา คนไทย ธุรกิจไทยได้รับผลกระทบ สายการบิน โรงแรมท่องเที่ยว ร้านค้าต่างๆ ได้รับผลกระทบหมด บางแห่งต้องปิดกิจการ สถานการณ์เหล่านี้จึงผลักดันให้เกิดแอปพลิเคชันนี้ ที่เกิดขึ้นมาลดความกลัวความกังวลของคนในสังคม โดย Application Safe T มาจากคอนเซ็ป Safe Travel   Safe Town Safe Thailand คุณสมบัติหลักของ Application มีฟังก์ชั่นหลัก 4 ส่วน คือ  SafeT-Survey   สำรวจได้ทันที พื้นที่ไหนปลอดภัยจาก COVID-19  , SafeT- Watch   เห็นได้ทันที สถานที่นี้ไปได้แน่นอน , SafeT- Place    ดูแลตัวเอง มั่นใจปลอดภัยจาก COVID-19 แจ้งอาการผ่าน   Application หมอจะมาหาคุณทันที และ SafeT-Report   ที่จะรายงานทุกสถานการณ์ COVID-19 ถึงคุณรวดเร็วทุกวันด้วยข้อมูลจริงแบบ Real Time

เมื่อโหลด Application  มาใช้ก็สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างไม่ยุ่งยาก  Application จะถ่ายภาพ Boarding Pass หรือ บัตรประชาชน  จากนั้นจึงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงแจ้งอาการไข้ต่าง ๆ ก่อนจะประมวลผลแสดงออกมา ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นสีต่าง ๆ บอกความหมายให้เข้าใจง่าย อาทิเช่น สีแดง  ระบุตำแหน่ง  ผู้ติดเชื้อโควิด , สีเหลือง ระบุตำแหน่ง  ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศไม่ถึง 14

วันหรือ บุคคลที่จะต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน , สีเขียว  ระบุตำแหน่ง  บุคคลที่ ไม่ เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นบุคคลที่ปลอดภัยจากโควิด ,สีม่วง  ระบุตำแหน่ง ผู้ที่ไม่แสดงตน ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิด

การมีแอปฯนี้จะช่วยให้สบายใจได้ว่า สถานที่ที่เราไป ผู้คนที่เราเจอ อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงแค่ไหน ตรงไหนมีผู้คนที่ติดเชื้อ ตรงไหนคือพื้นที่ปลอดภัย โดยหวังว่าการโหลดแอปฯ นี้จะเรียกความเชื่อมั่นจากคนไทย หรือนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทย และ ทำให้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และสภาพเศรษฐกิจไทยกลับคืนสู่ความปกติอย่างปลอดภัยและมีความสุข”

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line