คณะสถาปัตยกรรม มทร.พระนคร เปิดเพิ่ม 2 สาขา

คณะสถาปัตยกรรม มทร.พระนคร เปิดเพิ่ม 2 สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม สาขาวิชาออกแบบจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 02-665-3777 ต่อ 6636


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_m45un4spb0tgdhh836jeeggt97, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0