มทร.พระนคร เสริมทักษะชุมชนเมืองพัทยา ทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19

มทร.พระนคร เสริมทักษะชุมชนเมืองพัทยา ทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.วาสนา ช้างม่วง และทีมอาจารย์  ร่วมเป็นวิทยากร อบรมอาชีพหลักสูตร “การทำหน้ากากอนามัยผ้า” ภายใต้โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563   ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีจัดโดยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และให้ประชาชนได้มีทักษะความชำนาญด้านอาชีพ  โดยประชาชนผู้เข้าอบรม  จำนวน 250 คน  สามารถนำความรู้มาผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง  ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดผลิตจำหน่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_g3didaf184rcua33tos98skcm5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0