มทร.ธัญบุรี จัดสอบปริญญานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์หนีโควิด-19

มทร.ธัญบุรี จัดสอบปริญญานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์หนีโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาชั้นปีที่4 และปีที่5 ที่จะต้องมีการสอบปริญญานิพนธ์ หรือโปรเจคครั้งสุดท้าย จึงได้ออกมาตรการให้ทั้ง 10 คณะและ 1 วิทยาลัย ให้นักศึกษานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์จากที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้จัดเตรียมระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในส่วนนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ก่อนการนัดสอบออนไลน์ต่อหน้าคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนเอกสารปริญญานิพนธ์เดิมต้องมีการจัดส่งรูปเล่ม แต่ต่อไปมหาวิทยาลัยจะลดการจัดส่งในรูปแบบดังกล่าว เพื่อลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนเป็นรูปแบบซอฟท์ไฟล์ หรือการส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แทน


“การจัดสอบนี้จะเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษาสามารถอยู่บ้าน เพื่อสอบได้ไม่เดินทางมามหาวิทยาลัย ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรื่องของอินเตอร์เน็ตและพักอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัย สามารถมาใช้บริการที่สำนักวิทยาบริการได้ โดยจะมีการจัดเตรียมห้อง อินเตอร์เน็ต แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้ การจัดสอบจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 เมษายนนี้”

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_gkljqrk96tk81b68cucpvia5l0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0