มทร.พระนคร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร

มทร.พระนคร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังได้มีการแจกอาหารและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตดุสิตและพื้นที่ชุมชนนางเลิ้ง จำนวน 300 ชุด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงภาคเอกชน ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line