"เขตราชเทวี ตรวจสอบแนะนำพื้นที่บริการ ‘คิง เพาเวอร์ รางน้ำ"

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นำคณะเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี เข้าตรวจสอบแนะนำพื้นที่บริการ ‘คิง เพาเวอร์ รางน้ำ’   ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามมาตรการผ่อนปรนการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหารของภาครัฐ ซึ่งเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของพื้นที่บริการ การลดการสัมผัสในการให้บริการสินค้า การชำระเงิน, การกำหนดระยะห่าง รวมถึงการลงทะเบียนก่อนและหลังการเข้าใช้บริการผ่านการสแกน QR Code ‘ไทยชนะ’  และ คิง เพาเวอร์ ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ผ่าน Innovation Real Time Dashboard ยกระดับมาตรการสุขอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ KING POWER CARE POWER สร้างความมั่นใจ เสริมสุขอนามัย ในทุกพื้นที่บริการ”  ประมวลผลจำนวนผู้เข้าใช้บริการในอาคารทั้งหมด


พร้อมแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time หลังจากผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘ไทยชนะ’ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เพื่อใช้เป็นช่องทางบันทึกข้อมูลการใช้บริการในสถานที่ต่างๆของประชาชน โดย Innovation Real Time Dashboard สามารถช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าในการวางแผนเข้าใช้บริการในพื้นที่ และสามารถช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ได้ตามหลักเกณฑ์  1 ต่อ 5 ตารางเมตร

ทั้งนี้ คิง เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นดูแลพื้นที่ให้บริการ และศูนย์อาหาร Thai Taste Hub ภายในอาคาร คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ให้เป็นไปตามหลักมาตรการ การให้บริการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.)

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_mpmdlofc08fud6r80hrkgd6dq0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0