โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเทอม! มทร.พระนคร เปิดรับตรงน.ศ.กว่า 700 ที่นั่ง

โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเทอม! มทร.พระนคร เปิดรับตรงน.ศ.กว่า 700 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในระดับ ปวช. เปิดรับ 7 คณะ จำนวน 365 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และระดับ ปวส. เปิดรับ 3 คณะ จำนวน 340 คน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม และเปิดเรียนในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 และ 6407 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_2sslp2ven4rv8095n05ig24ku3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0