ข้ามสีทันดรวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

ข้ามสีทันดรวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

ชีวิตของดวล (พชรจิราธิวัฒน์) เหมือนกำลังจะดีขึ้นเพราะได้กำลังใจจากคนรอบข้างแต่ก็ยังไม่วายโดนกลั่นแกล้งจากพนักงานในร้านเพราะคำสั่งของสวาท
วิมล (เพ็ญพักตร์ ศิริกุล) รวมถึงเอน (รพีพงศ์ทับสุวรรณ) ที่ตามมาหาดวลจนถึงที่ทำงานลำธาร(สมิทธิ ลิขิตมาศกุล) แค้นใจที่เดือนสิบ (ศิรินทร์ปรีดียานนท์)รู้เรื่องที่เขาไปนอนบ้านผู้หญิงคนอื่นและเลือกเที่ยงวัน (ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) มากกว่าตน แต่เพราะมีดำเกิง (ธนากรโปษยานนท์) คอยหนุนหลังจึงวางแผนมาขอชวนเดือนสิบไปเที่ยวที่หัวหินเดือนสิบกำลังจะโดนลำธารข่มขืนแต่เที่ยงวันตามมาช่วยไว้ได้ทัน...

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line