3เอ็ม ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์โลกแห่งเทคโนโลยีThailand 4.0 in the making

3เอ็ม ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์โลกแห่งเทคโนโลยีThailand 4.0 in the making

เพราะตั้งใจที่จะผลักดันและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดแรง บันดาลใจ จากวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว คุณนภาพร รัตนแสงหิรัญ บอสใหญ่แห่ง 3เอ็ม ประเทศไทย เดินหน้าร่วมจัดงานนนิทรรศการ “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ยกทัพนำนวัตกรรมที่เกิดจากความสงสัยใคร่รู้ในแบบ 3M Wonder มาให้ทุก คนได้ร่วมค้นหาคำตอบไปกับ 3เอ็ม ตั้งแต่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ณ บูธ 3เอ็ม สยามสแควร์ ซอย 2 งานนี้นอกจำกจะได้ความรู้แล้ว ยังมีเซอร์ไพรส์ของรางวัลสำหรับคนช่างสังเกตที่มาในงานอีกด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line