3เอ็ม จัดกิจกรรม “3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4

3เอ็ม จัดกิจกรรม “3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4

3เอ็ม ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันหลากหลาย นำโดยคณะผู้บริหารและทีมงาน 3เอ็ม โรงงานลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4" เพื่อมอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว จำนวน 98 คน โดยรูปแบบกิจกรรมจะเน้นการทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงจัดการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการและชิงรางวัลจาก 3เอ็ม เป็นจำนวนมาก


กิจกรรม "3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง" จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line