มทร.พระนคร ปันความรู้ด้านออกแบบ กลุ่มผู้ประกวดผลิตภัณฑ์เมืองแพร่

มทร.พระนคร ปันความรู้ด้านออกแบบ กลุ่มผู้ประกวดผลิตภัณฑ์เมืองแพร่

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน แก่ทีมผู้เข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์เมืองแพร่ จำนวน 120 ทีม ในงาน “Lanna Art for Visual Communication 2019” ณ โรงแรมแม่ยม พาเลซ จังหวัดแพร่  เมื่อเร็ว ๆ นี้  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อค้นหาทีมชนะเลิศที่จะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ให้จังหวัด ภายใต้แนวคิด LANNA ART อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า เหล็ก เซรามิค และงานไม้  โดยคาดว่าจะช่วยสร้างสินค้าที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์การตลาดสำหรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line