มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร"

มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร” สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมโครงการ การบริหารจัดการ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จ รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่วิชาเรียน


สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_c03jntc01d6j1v2ju47dc8k3i6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0