มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 4 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้นำคณะครูในโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา  (Self-Reliance School) ในเขตจังหวัดนนทบุรีจำนวน 11 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโครงการเกษตรและการฝึกอาชีพที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง) จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการและการฝึกอาชีพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่ได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา  (Self-Reliance School) ร่วมกับมูลนิธิ EDF ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2


หน่วยงานที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน หรือจัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน สามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_edvbfpfv8i6t3dbtqef0l48qh3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0