ศธ. ประกาศ บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

ศธ. ประกาศ บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการปฎิรูปการศึกษาแบบพลิกโฉมครั้งสำคัญของประเทศประกาศให้การรับรองวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL) ให้กับทุกหลักสูตรอย่างเป็นทางการ โดยมีการมอบประกาศนียบัตรรับรอง (Certificate of Recognition) ให้กับ ICDL เพื่อเป็นการยอมรับและยืนยันถึงความต้องการจำเป็นในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของกำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศให้ได้มาตรฐานด้วยตัวชี้วัดสากล

บุคคลในภาพ (จากขวาไปซ้าย)

1. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. ดร. ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand

3. คุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line