ม.กาฬสินธุ์ ผลิตภาพยนตร์สั้น “Spirit Of Phutai ” ถ่ายทอดจิตวิญญาณผ้าทอพื้นเมืองสู่คนรุ่นใหม่

 ม.กาฬสินธุ์ ผลิตภาพยนตร์สั้น “Spirit Of Phutai ” ถ่ายทอดจิตวิญญาณผ้าทอพื้นเมืองสู่คนรุ่นใหม่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit of Phutai Kalasin" มีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดจิตวิญญาณผ้าทอพื้นเมืองสู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ 
.
รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันทำงานโดยได้เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัติกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านแผนงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply  Chain)  


“การดำเนินงานในปี 2562 ช่วงไตรมาส 1-3 ทางโครงการได้ดำเนินงานพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยระยะปลายน้ำ เน้นการส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารสาธารณะในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอพื้นเมือง โดยเฉพาะการผลิตสารคดีและภาพยนตร์สั้น โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” รศ.จิระพันธ์กล่าว   
.
อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี หัวหน้าทีมผลิตสื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ กล่าวว่า 
เรื่องราวของภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากการพยายามออกแบบและพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม ตามดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ที่มีพระประสงค์ให้ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ จนเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อให้กับจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน ที่กำลังขับเคลื่อนโดยโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้ผ้าทอพื้นเมืองแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ซึ่งเราพยามใช้ศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการทำงาน


.
ทั้งนี้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit Of Phutai Kalasin" เขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดยคุณ วีรพล คำสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.ธีรนันท์ ขันตี เป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิต ผู้กำกับภาพ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทำโดย กลุ่ม E - san Shot Film
อำนวยการสร้าง โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้ที่ปรึกษาและแรงบัลดาลใจของเรื่อง โดย อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขานวัติกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 


.
โดยได้รับเกียรติจาก แม่คำสอน สระทองปราชญ์ด้านการทอผ้า ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) ปี 2559 มาเป็นนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์ มีนักแสดงนำประกอบด้วย วันนิภา ศรีประไหม (บุ๋มบิ๋ม) กับตันวงแพรวาจีจี้ วงเกิร์ลกรุ๊ปอีสานจากจังหวัดกาฬสินธุ์
เจตริน ศรีแพงมน (โอ๊ด)อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นักแสดงรับเชิญ Marcus Tyson (มาร์คัส ไทสัน) ครูสอนภาษา


จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำงานสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาฬสินธุ์.
สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit Of Phutai Kalasin" มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 9 ก.ย.นี้

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_1ugufthmc0cb6qjsbcackkeam2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0