เสียเงินเสียทรัพย์ตลอดเวลา!ให้ทำบุญกรวดน้ำทุกวันเกิด

เสียเงินเสียทรัพย์ตลอดเวลา!ให้ทำบุญกรวดน้ำทุกวันเกิด

แก้กรรมที่ต้องเสียทรัพย์สิน เสียเงินตลอดเวลา เกิดจากกรรมเคยเอาเงินเขามาใช้ในอดีตชาติแล้วไม่ใช้คืน ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยแพงเกินความเหมาะสม โกงเงินหรือทรัพย์สินคนอื่น ขณะที่ในชาติปัจจุบันยังชอบยุยงให้คนอื่นต้องเสียเงิน และแม้รู้ว่าเป็นความผิดก็ยังฝืนที่จะทำ วิธีแก้กรรม ให้พยายามทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกวันเกิด หรือช่วงเวลาที่พร้อมให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน คิดดอกเบี้ยกับผู้กู้ยืมอย่างมีเมตตากรุณา พร้อมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา ฝึกตนเองให้เกิดคุณธรรมข้อวจีสุจริต เลิกคิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line